Tillbehör


Tillbehör

I vår butik har vi alla tillbehören för att du ska kunna ta hand om din eldstad på bästa sätt.

* Tändkuddar, glasrengöring och drevgarn

* Pannkitt, spissvärta och eldfast lera

* Eldställ, askhinkar och braständare.

* CanVac sugare med Kompis tillbehörspaket och förlängningsslang

* Golvplåt och golvglas som eldstadsplan framför spisen

Tändvätska, ved, galler, tändkuddar
fogmassa, tråd, tillbehör

Och ännu mer tillbehör

Vi har även både vanliga och ovanliga tillbehör till skorstenar och renoveringar så som:

* Eldfast lera och bruk till vedspisar och kakelugnar.

* Varmluftsgaller, ventiler

* Rensluckor, rökgasspjäll

* Skorstensdelar, huvar, regnskydd

* Takstegar, bryggor, glidskydd

* Silikatskivor, vermikulit

* Och mycket mer